2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-105.99-E.129-1570                                                                                26/10/2020

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.           

 

 

             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 02.11.2020 tarihine rastlayan Pazartesi günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

                                                                                                                                        Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

        Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

 

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • § 01.10.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.
    § 09.10.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

          GÜNDEM:
         1- Belde Liman İşletmeleri ve Depoculuk A.Ş. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarına
              Katılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

         2- Diliskelesi Mahallesi Sınırları Dâhilinde 294 Ada 6 Nolu Parselin Yolda Kalan Kısımlarının
             Kamulaştırma Talebi.

         3- 23. Bölge M. Sinan Mah. 179 Ada 52 Parselde 943,38m2 ve 179 Ada 57 Nolu Parselde
             Bulunan 1350,05m2 Vatandaş Hissesinin Takas Talebi.

         4- Çerkeşli Mahallesi Sınırları dâhilinde Bulunan Ve Eğitim Alanında Kalan Vatandaş Hisseleri
             İle Vatandaş Parsellerinde Kalan Belediye Hisselerinin Takas Talebi.

         5- Türk Kanser Derneğine Yer Tahsisi ve Belediye Başkanına Protokol Yapma Yetkisi
             Verilmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 18.01.2021