2020 YILI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİMİ İLANI

 

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-105.05-E.119-1267                                                                     06/10/2020

Konu :  Meclis Toplantısı                                                                                                                            

 

İ L A N

  

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  

                   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim Ayı Olağan
        toplantısının 2. Birleşimi 09.10.2020 tarihine rastlayan Cuma günü Saat:11.00’de Belediye Kültür Merkezi
        Konferans Salonunda yapılacaktır. Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                     Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

  • § İsim Yoklaması
  • § Açış konuşması


              GÜNDEM:

           1-2021 Yılı Analitik Bütçe Taslağı.
           2-2021 Yılı Bütçe Kararnamesi.

Oluşturulma Tarihi : 18.01.2021