2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 01.10.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                        

 

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 01.09.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

 

 

1-       “Hidromek HMK 210W Lastik Tekerlekli Ekskavatör” iş makinesinin haczedilemez kararının alınması Talebi.

2-      Birimlerin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Görüşülmesi.

3-      Tavşancıl Mahallesinde Bulunan Tarihi Yapıların Restorasyon Çalışmasının Görüşülmesi.

4-      Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.

5-      Memur Dolu-Boş Kadro İptal İhdası.

6-      İlçemiz Diliskelesi Mahallesi Sınırları Dahilinde (706 ve 706/1. Sokaklarda) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında İmar Yolunda Kalan ve Parselasyon Planında Arsa Olarak İşlenmiş Olan Muallim 294 Ada 6 Nolu Parsel ile 295 Ada 4 Nolu Parsellerin Yolda Kalan Kısımlarının Kamulaştırma Talebi. (İmar Komisyonuna Sevk)

7-      Tapuda Kocaeli İli Dilovası İlçesi Mimar Sinan Mahallesi (23. Bölge) 179 Ada 1350,05 m2 hisse bulunmaktadır. Bahse Konu Adada Bulunan Parsellerdeki Hisselerin Takas Yolu ile Devrinin Alınması. (İmar Komisyonu Kararı Onaylanacak.)

8-      Diliskelesi Mahallesi 0 Ada 2408 Parselde Bulunan Arsa, Dernek Binası ve Müştemilatların Halkın Hizmetine Sunulmak Üzere Sosyal Tesis ve Diğer İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere Kamulaştırılması veya Takas Talebinin Görüşülmesi. (İmar Komisyonu Kararı Oylanacak.)

9-      Diliskelesi Mahallesi Diliskelesi Mevkii G23A21C1D Paftasında 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Uygun Olup Olmadığı Hususunun Görüşülmesi. (İmar Komisyonu Kararı Oylanacak.)

10-  Almanya-Hannover Belediyesinin Davetinin Görüşülmesi.

11-  Belediyemize Şartlı Bağış Kabul Edilmesi.

12-    2021 Mali Yılı Analitik Bütçe Taslağının görüşülmesi.

13-    2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi talebi.

Oluşturulma Tarihi : 28.09.2020