2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı:45239781-050.01.03-E.98-801
Konu:Meclis İlan
 
 
İLAN
 
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 
 
             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Eylül Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 01.09.2020 tarihine rastlayan Salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
Tüm halkımıza ilanen duyurulur.
 
İsim Yoklaması
Açış konuşması
06.08.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.
 
GÜNDEM:
 
1-M.Sinan Mah. 179 Ada 52 ve 57 Nolu Parsellerde Bulunan 1350,05m2 Hissenin Takas Talebi. (Komisyon Kararı)
2-Orhangazi Mah.16 Pafta 3868 ve 1279 Nolu Hisseli Parsellerin Bedel Tespiti Yapılması ve Hissedarlarına Satışının Yapılması. (Komisyon Kararı)
3-Dilovası İlçesi Diliskelesi Mevkii İskele ile Kara Bağlantı Köprü Projesine Yönelik Plan Teklifi için Görüş Bildirilmesi.
4-Diliskelesi Mahallesi PTT Hizmet Binası Taşınmaz Tahsisinin Görüşülmesi.
5-Tavşancıl Mahallesi PTT Hizmet Binası Taşınmaz Tahsisinin Görüşülmesi.
6-Ayhan KAZAK isminin bir sokağa verilmesinin Görüşülmesi. (Komisyon Kararı)
7-Diliskelesi Mahallesi 0 Ada 2408 Parselde Bulunan Arsa, Dernek Binası ve Müştemilatların Halkın Hizmetine Sunulmak Üzere Sosyal Tesis ve Diğer İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere Kamulaştırılması veya Takas Talebinin Görüşülmesi.
 
 
                                                                                                                                            Hamza ŞAYİR
                                                                                                                                          Belediye Başkanı
Oluşturulma Tarihi : 28.08.2020