2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı:
Konu: Meclis Toplantısı
 
 
 

İ L A N
 
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
 
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ağustos Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 06.08.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:11.00’de Belediyemiz Kültür Merkezi Toplatı Salonunda yapılacaktır.
Tüm halkımıza ilanen duyurulur.
 
 
İsim Yoklaması
Açış konuşması
09.07.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.
 
 
GÜNDEM:
 
1-M.Sinan Mah. 179 Ada 52 ve 57 Nolu Parsellerde Bulunan 1350,05m2 Hissenin Takas Talebi.2-Diliskelesi 326 Ada 3 Nolu Parselin Semt Konağı ve Gençlik Merkezi Yapılması Amacı İle Kamulaştırılması. (Komisyon Raporu)3-Orhangazi Mah.16 Pafta 3868 ve 1279 Nolu Hisseli Parsellerin Bedel Tespiti Yapılması ve Hissedarlarına Satışının Yapılması.4-Mevcut Gayrimenkullerin Satışları İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi.
 
 
 
 
                                                                                                                                            Hamza ŞAYİR
                                                                                                                                           Belediye Başkanı
 
Oluşturulma Tarihi : 28.08.2020