2020 YILI 9 TEMMUZ TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/49                                                                                   03/07/2020

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine eklenen 5675 sayılı kanunun 3. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisi gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere 09.07.2020 Perşembe günü saat 11.00’de olağanüstü toplanacaktır. 

  İlanen duyurulur.                

 

 

 

 

 

 

          Hamza ŞAYİR

        Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 02.07.2020 tarihli meclis görüşme tutanağının okunması ve oylanması.

 

 

GÜNDEM            :

 

  1. Belde Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Kurulunda Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
  2. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri.

 

Oluşturulma Tarihi : 03.07.2020