2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/49                                                                                                              29/05/2020

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Temmuz Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 02.07.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                         Hamza ŞAYİR

                       Belediye Başkanı

 

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 04.06.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

1-      Bayındırlık ve İmar Komisyonu Seçimi.

2-      Plan Bütçe Komisyonu Seçimi.

3-      Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Seçimi.

4-      Encümen Üyesi Seçimi.

5-      Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

6-      2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

7-      2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.

8-      Norm Kadro Cetvellerinin Görüşülmesi.

9-      Köseler Mah. 307 Ada 5 no’lu parselde bulunan binamızın Müftülüğe tahsis talebi. (Komisyon Raporu)

10-  Diliskelesi Mahallesinde üzerinde vatandaşa ait ev bulunan 3068 no’lu  (357m2 )  parselimizin satış talebi. (komisyon Raporu)

11-  Orhangazi Mahallesinde Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsellerin Hak Sahiplerine Satışı. (Komisyona)

12-  Diliskelesi 326 Ada 3 Nolu Parselin Semt Konağı ve Gençlik Merkezi Yapılması Amacı İle Kamulaştırılması. (Komisyona)

13-  Yol Süpürme ve Çöp Toplama Araçlarının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi.

14-  Kamu Hesaplarının Haczedilemezliği.

15-  Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi.

 

 

 

        EKLER :

  1. 1.      2019 Yılı Faaliyet Raporu.
  2. 2.      04.06.2020 tarihli Meclis Görüşme Tutanağı.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.07.2020