2015 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ 1.OTURUMUNUN

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2015/12

Denetim Komisyonundan istifa eden Meclis Üyesi Enver AYDEMİR yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Ak Partiden  Mehmet Halit EKİCİ 14 (ondört) oy alarak Denetim Komisyonu Üyesi seçilmiştir.

 

KARAR NO:2015/13

Kardeş Şehir İçin Personel Görevlendirilmesinde görevli olarak Belediyemiz personellerinden Ayhan AKBULUT ve Dilbel Şirketi personeli Nizamettin BALCI’ nın 01.03.2015-30.03.2015 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO:2015/14

2015 yılı için Belediyemizin Geçici İş pozisyonlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Fen İşleri 5 Ay 29 Gün 258 Adam/Ay ve Park ve Bahçe İşleri 5 Ay 29 Gün 258 Adam/Ay  şeklinde vize edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2015/15

2015 yılında Belediyemizde sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılacak Veteriner Hekim, Şehir Plancısı, Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen unvanlı personellere ödenecek ücretin Maliye Bakanlığınca 2015 yılı için belirlenen sözleşmeli personel ücret tabanının uygulanmasına Meclis Üyelerinden Osman  SUDAN, Mustafa AK ve Ferdi ERDOĞAN’ ın red oylarına karşılık oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2015/16

6360 Sayılı yasa ile Mülkiyeti il özel idaresinden Belediyemize devrolan yapıların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden (süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir.). Diyanet İşleri Bakanlığı Dilovası İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi hususunda Bayındırlık ve İmar Komisyonunun Raporu oylama neticesinde  oy birliği ile  kabul edildi.

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                        Hamit TOPÇİ                                 Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.04.2015