2015 YILI NİSAN AYI MECLİSİ 1 BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ 1.OTURUMUNUN

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2015/19

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediye Encümenimizde bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama il iki Meclis Üyesinin Encümen Üyesi olarak seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 14’ er oy alan Enver AYDEMİR ve Fatih MERAL’ in Encümen Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

KARAR NO:2015/20

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir yıl süre ile görev yapmasına ve komisyonun beş kişiden oluşmasına, Komisyonda Ak Parti Grubundan dört, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan bir kişinin seçilmesi gerektiğinden,yapılan oylama sonucunda Ak Parti Grubundan Kadir TEKE, Kahraman UMUÇ, Mehmet Halit EKİCİ, Hamit TOPÇİ ve Cumhuriyet Halk Partisinden Mustafa AK’ ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2015/21

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonuna bir yıl süre ile görev yapmasına ve komisyonun beş kişiden oluşmasına, Komisyonda Ak Parti Grubundan dört, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan bir kişinin seçilmesi gerektiğinden,yapılan oylama sonucunda Ak Parti Grubundan Cemil DAŞDEMİR, Recep LAÇ, Enver AYDEMİR, Fatih MERAL ve Cumhuriyet Halk Partisinden Osman SUDAN’ ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2015/22

Belediyemiz Hukuk, Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna bir yıl süre ile görev yapmasına ve komisyonun beş kişiden oluşmasına, Komisyonda Ak Parti Grubundan dört, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan bir kişinin seçilmesi gerektiğinden,yapılan oylama sonucunda Ak Parti Grubundan Mehmet Halit EKİCİ, Kadir TEKE, Cemil DAŞDEMİR, Cafer AVŞAR ve Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi üzerine Milliyetçi Hareket Partisinden  Yakup BURUŞ’ un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2015/23

Dilovası Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye yasanın 41. Maddesi gereğince Meclise sunulduğu şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2015/24

1/1000 Ölçekli Tavşancıl Revizyon İmar Planı ve Doğal-Arkeolojik-Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin Gündem Maddesi oy birliği  kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR NO:2015/25

Cumhuriyet Mahallesi 91 Ada 2 Nolu Parsel İmar Planı Tadilatına İlişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO:2015/26

2288 nolu Parselin Plan Değişikliğine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO:2015/27

Doruk Endüstri Vana ve Otomasyon  Sis. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Belediyemize şartsız hibe edilen araca ilişkin gündem maddesi oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO:2015/28

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2015 Yılı Harc Tarifeleri miktarları ve artış oranları ekli listedeki belirtilen oranlarda değiştirilmesi Meclis Üyelerinde Ferdi ERDOĞAN, Yakup BURUŞ, Mustafa AK ve Osman SUDAN’ ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                        Hamit TOPÇİ                                 Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.04.2015