2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 OCAK 2020 TARİHİNDE YAPILAN OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2020/01

 

            Meclisçe yapılan müzakere sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesinin birinci fıkrasına istinaden Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak olan Denetim Komisyonunun üç kişiden oluşması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildikten sonra gizli oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; Denetim Komisyonu üyeliğine Ak Parti grubundan 11 oy alan Burhan TURGUT, 10 oy alan Memetemin AKTAŞ ve Saadet Partisi grubundan 8 oy alan Nizamettin SÖZEN seçilmelerine karar verildi.

KARAR NO:2020/02

 

            Meclisçe yapılan müzakere sonucu; Belediyemizde 2020 yılı içerisinde çalıştırılacak teknik elemanlardan Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Avukat ve Veteriner unvanlı personel ücretlerinin, Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için belirlenecek olan sözleşmeli personel ücretlerinin, her türlü ödeme tutarının netinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/03

 

            Meclisçe yapılan müzakere sonucu; Belediyemizde halen çalışmakta olan ve çalıştırılacak geçici işçilerin çalıştırılmasına esas olmak üzere 2020 yılı geçici iş pozisyonlarının; Fen İşleri 5 ay 29 gün 264 Adam/Ay ve Park ve Bahçe İşleri için 5 ay 29 gün 264 Adam/Ay olarak belirlenmesine Turan TEKGÜL’ün; Belediyenin gelir ve gider birbirini karşılamadığı gerekçesi ile ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2020/04

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek;  İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, Karaburun Mevkii, 598 ada, 26 nolu parselin kamulaştırılması ya da park alanından çıkarılarak imara açılması hususuna yönelik talep komisyon tarafından uygun bulunduğundan komisyondan geldiği şekli ile Belediyemiz tarafından mahallelerde yapılacak İmar Uygulamasında oluşacak uygun bir parselle takasının yapılarak talebin karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2020/05

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek;  İlçemiz Orhangazi Mahallesi, 536 ada, 5 nolu parsele yol açılmasına yönelik kamulaştırma talebi bölgenin tamamında yapılacak imar uygulaması ile sorunun çözülmesi gerektiğine karar verilerek komisyon tarafından uygun görülmediğinden dolayı komisyondan geldiği şekli ile talebin reddine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2020/06

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; Kömürcüler OSB tarafından yapılan itirazın 1/5000’lik planlara yapılması ve Dolayısı ile Büyükşehir Belediyesine yapılması gerektiğinden, vatandaşın arsasının da cami alanından çıkarılması konusu ise imar uygulaması ile çözüleceğinden dolayı komisyon tarafından talepler reddedildiğinden,  raporun komisyondan geldiği şekli ile kabul edilerek, söz konusu taleplerin reddine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2020/07

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediye hizmetlerimizde kullanılmak üzere tarafımıza verilecek olan Çöp Konteyneri için 270.000,00TL. Yol Süpürme Aracı için (7m3)  610.000,00TL. ve çöp Toplama Aracı (13+1.5m3) için 460.000,00TL. olmak üzere toplam 1.340.000,00TL. Şartlı Bağışın 5393 Sayılı Kanun’un 18. Madde g fıkrasına istinaden kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 28.02.2020