2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2019/97

Sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı ile emekliliğe hak kazanmış memurların sosyal denge tazminatı, arazi tazminatı v.b. ödemeleri almaması için alınan 10.04.2019 tarih ve 38 no’lu meclis kararının 4688 sayılı kanun kapsamında düzenlenen toplu sözleşme ve sosyal denge sözleşmelerinden sağlanan tüm imkânlardan kamu görevlilerinin eşit olarak yararlanması amacıyla iptaline oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/98

Meclisçe yapılan müzakere sonucu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çeşitli hizmet tarifelerinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 7 nolu kararı ile belirlenen 2019 yılı çeşitli hizmet tariflerinin 2020 yılı için ilan edilecek Yeniden Değerleme Oranında arttırılarak uygulanmasına, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/99

Meclisçe yapılan müzakere sonucu; Plan ve Proje Müdürlüğü çeşitli hizmet tarifelerinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih ve 7 nolu kararı ile belirlenen 2019 yılı çeşitli hizmet tariflerinin 2020 yılı için ilan edilecek Yeniden Değerleme Oranında arttırılarak uygulanmasına, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/100

            Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi harcı ile moloz taşıma bedellerinin 2019 yılında alınmakta olan tarife üzerinden devam ettirilmesine, dolayısı ile 2020 yılı için herhangi bir artış uygulanmamasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/101

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonunca Mimar Sinan Mahallesi 16 pafta 175 ada 11 nolu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılması ya da plan tadilatı yapılarak yoldan çıkarılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmış olup parselin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yolun devamlılığı açısından sorunlara neden olacağından dolayı bahse konu 175 ada 11 nolu parselin tamamının kamulaştırılması uygun görüldüğünden, talebin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/102

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemizin 2020 yılı İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergilerinin her yıl yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğine göre hesaplanıp tahsil edilmesine,  Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                  Meclis Kâtibi                                   Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                             Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 20.12.2019