2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2019 TARİHİNDE YAPILAN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2019/87

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin envanterinde bulunan 1 adet çift kabinli kamyonetin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak talep edilmesi ve hibe için Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’e yetki verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/88

İlçemiz Orhangazi Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Semt Konağı ve Kayapınar Mahallemizde bulunan Cemal SAZAK Semt Konağının üst katlarının ibadethane olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğümüzün kullanımına tahsis edilmesi talebinin kabulüne Oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/89

Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 14 madde halinde meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 KARAR NO:2019/90

Tavşancıl Mahallesi, G23a22b4c pafta 359 ada 3 no’lu parselde bulunan Dilovası Belediyesi adına 126,95m2 hisse ile, Belediye hizmet binasının olduğu 330 ada 1 no’lu parselde bulunan Mehmet USTA adına 74,33m2 hissenin takas işleminin Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne Oybirliğiyle ile karar verildi.                                          

KARAR NO:2019/91

Belediyemiz adına 104,19m2 hissenin Tavşancıl Mahallesi, G23a22a4a pafta 484 ada 6 nolu parselden ayrılması işleminin Komisyon Raporu doğrultusunda reddine Oybirliğiyle ile karar verildi.

KARAR NO:2019/92

İlçemiz Orhangazi Mahallesi 563 ada 9 nolu parsel ile Belediyemize ait 3208 nolu parselin takas yapılması ya da varisi bulunduğu parselin kamulaştırılması talebinde bulunan Fikret ARSLAN’ın talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/93

İlçemiz sınırları dâhilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları tamamlanmış 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi gereğince İmar Uygulaması yapılması gereken 7 ayrı bölge (Demirciler Mahallesi, Köseler Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Kayapınar Mahallesi, Karatarla Mevkii, Mimar Sinan Mahallesi Konut Mahallesi Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Orhangazi Mahallesi) bulunmakta olup, İmar Uygulaması bedelinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmak üzere belediyemiz ile ortak proje kapsamında İmar uygulaması yapılmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

KARAR NO:2019/94

Mülkiyeti TOKİ’ ye ait olan, İlçemiz; Çerkeşli Mahallesi 611 ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, ve 21 nolu parsellerin Tır Parkı olarak kullanılmak üzere TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılacak olan sözleşme ve protokollerin imzalanması için Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’e yetki verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/95

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi 710 Sokak 281 ada 4 nolu parsel ve Turgut Özal Mahallesi 681 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanlarda park sayısı yetersiz olduğundan, söz konusu alanların park alanı olarak kiralanması konusu Bayındırlık ve İmar Komisyonunca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiş olup, talebin reddine Oybirliğiyle ile karar verildi.

KARAR NO:2019/96

22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Norm Kadro yönetmelik değişikliği ile Belediyemizin Müdürlük sayısı 18’den 19’a yükseltilmiş olduğundan, münhal bulunan bu kadronun Belediyemizin ihtiyacından dolayı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü olarak kurulmasına ve Norm Kadro cetvellerine işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

        Bel.ve Mec.Bşk.                        Meclis Katibi                                           Meclis Katibi  

        Hamza ŞAYİR                      Abdurrahman TUZA                                      Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2019