2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:2019/84

 

11 Madde halinde düzenlenen ve son şekli verilerek mecliste okutulan 2020 yılı bütçe kararnamesinin meclise sunulduğu şekliyle kabulüne, Meclis üyeleri Metin DALGALI, Nizamettin SÖZEN, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/85

 

Belediye birimlerince yapılan gider bütçesi önerileri doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce mevzuat ve bütçe tekniği ile bütçe çağrısında belirtilen ilkeler doğrultusunda incelenen ve uygunluğu sağlanan gider bütçesi önerileri (84.253.500,00TL.) ile gelir bütçesi önerileri (84.253.500,00TL.) denkleştirilerek hazırlanan 2020 mali yılı hazırlık bütçesinin kabulüne,  Meclis üyeleri Metin DALGALI, Nizamettin SÖZEN, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                               Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2019