2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILAN EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2019/75

Bayındırlık ve İmar Komisyonumuzca hazırlanan raporda; Tavşancıl 2. Etap Sahil Projesi’nin başlatılması teklifi uygun görülmüş olduğundan,  raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/76

Diliskelesi Mahallesi 706. Sokak No:1’de bulunan 294 ada 6 nolu parselin yolda kalan kısmının haricindeki kısmın kamulaştırılmasında kamu yararı bulunmadığı için Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmediğinden teklifin reddine, dolayısı ile Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/77

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dâhilinde yapılan imar uygulaması neticesinde Hamdi KINCAL isimli vatandaşın mirasçılarına ait olan 341 ada 5 parsel, 360 ada 3 parsel, 360 ada 5 parsel, 360 ada 7 parsel, 361 ada 7 parsel, 361 ada 8 parsel, 363 ada 5 parsel, 364 ada 2 parsel, 370 ada 5 parsel, 370 ada 7 parsel, 371 ada 1 parsel, 374 ada 1 parsel, 374 ada 6 parsel, 378 ada 7 parsel, 385 ada 2 parsel, 389 ada 6 parsel, 390 ada 3 parsel, 391 ada 3 parsel, 391 ada 4 parsel, 395 ada 3 parsel, 396 ada 2 parseller de toplam 609,00 m2 hisseleri ile Belediyemize ait 557 ada 6 nolu parselin (853,48m²) 609,00m²’si ile takas edilmesi teklifi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, talebin ve raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/78

İlçemiz sınırları dahilinde Tavşancıl Mahallesi 330 Ada 1 nolu parsel ve üzerinde bulunan atıl durumda olan bu binamızın kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili olarak 06.02.2013 tarih ve 13 sayılı Meclis kararımız ile Belediye Başkanına tahsis yetkisi verilmiş, ancak bu güne kadar herhangi bir işlem yapılmadığından, kararın yenilenerek söz konusu binamızın Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğüne tahsisi amacıyla Belediye Başkanımız Hamza ŞAYİR’e yetki verilmesine, Metin DALGALI, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in (bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesi isteği nedeniyle) ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/79

Belediyemizce Tavşancıl mahallesinde posta hizmetleri sağlamak amacıyla Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş. Dilovası PTT Merkez Müdürlüğü ile yaptığımız Sözleşme gereği, PTT Acenteleri yönetmeliğinin 3.10 maddesi ile teminat başlıklı 5.1.9 maddesine göre PTT tarafından teminat mektubu talep edilmiş, bu vesile ile Belediye Başkanlığımız adına sözleşme yapma ve teminat mektubu verme yetkisinin Belediye Başkanlığımız adına Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’e verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

   Mec.1. Bşk. Vekili                                           Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

   İbrahim DURSUN                           Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

 

Oluşturulma Tarihi : 20.09.2019