2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ 1.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2019/42

Belediye Meclisimizce yapılan müzakere sonucu Belediyemizi temsilen Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde Asil üye olarak Belediye Başkanı Sayın Hamza ŞAYİR, yedek üye olarak Meclis üyesi Sayın Oğuzhan ARTUT’un bulunmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/43

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; İlçemiz Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:42 ile No:44 arasından geçerek 501. Sokak ile birleşen ara yolun çok eğimli olması ve bölgede bu yola ihtiyaç olmadığı tespit edildiğinden, imar planlarında yol olarak belirlenen kısmın kapatılarak yolun iptaline oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/44

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; Diliskelesi mahallesi Muhallim köyü 343 ada 5 nolu parselden 343 ada 23 nolu parsele geçiş yapılabilmesi için gerekli kamulaştırma işleminin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/45

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; Komisyon raporunda evin bulunduğu parselin 3194 sayılı imar kanununa göre yolunun olduğu, üzerindeki yapılaşmadan dolayı evlere tek tek yol götürülemeyeceği tespit edildiğinden Diliskelesi Mahallesi 709 sokak No:4/1 adresinde bulunan ev’e yol açılmasına yönelik talep oy birliğiyle reddedildi.

KARAR NO:2019/46

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; İlçemiz Diliskelesi 294 ada 6 parsel ve 295 ada 4 nolu parseller ile mülkiyeti belediyemize ait olan Tavşancıl 332 ada 14 nolu parselin takas edilmesine yönelik talep komisyon tarafından uygun görülmediğinden reddine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/47

 

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; İlçemiz Köseler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi sınırları içerisinde 160 ada 3 Nolu parselde Meri İmar Planında park alanı kullanımında kalan arıtma tesisinden çıkan atık suların yer altı hattı ile kuzeyindeki alıcı ortama deşerjı için 160 ada 2 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parsellerden geçirilmesine yönelik deşarj hattının planlara işlenmesi ve aynı zamanda meri imar planı lejantında Kentsel Teknik Altyapı Alanları başlığı altına da Atık Su Ana Kolektörü (Deşarj Hattı) gösteriminin ilave edilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO:2019/48

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; İlçemiz Mimar Sinan mahallesi 5 ada 2 parsel olan 2.981 m2’ lik tarla içerisinde evleri bulunan vatandaşların kamulaştırma talebi komisyon tarafından değerlendirilerek yapılan hesaplamalarda Belediyemizin mali durumu hali hazırda kamulaştırma yapacak durumda olmadığı gerekçesiyle uygun görülmediğinden Turan TEKGÜL’ ün çekimser oyuna karşın oyçokluğu ile talebin reddine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2019/49

Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; İlçemiz Orhangazi mahallesi, 232/2 sokak No:5 adresinde üzerinde yapısının yer aldığı 567 ada 18 nolu parselin bedeli mukabilinde kamulaştırılmasına yönelik talep komisyon tarafından uygun bulunduğundan söz konusu kamulaştırma işleminin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/50

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Belediyemiz ile Maliye Hazinesinin hissedar olduğu parseller üzerinde evi bulunan hak sahiplerine, parselde bulunan hissedarlarına ve 2/B tespitlerinde parselin kullanıcısı olarak tespit edilmiş olan kişilere Belediye hisselerinin bedeli mukabilinde satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/51

 

 

KARAR NO:2019/52

Belediye Meclisimizce yapılan müzakere sonucu; İlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarında kullanılmakta olan Billboard (ilan, reklam panoları)  pankart ve afişlerin haftalık kira bedellerinin metrekare başına 120TL. (yüzyirmilira) olarak uygulanmasına, Meclis üyeleri Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ ün çekimser oyuna (fiyatın yüksek olduğu gerekçesi ile) karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/53

 

 

KARAR NO:2019/54

Belediye Meclisimizce yapılan müzakere sonucu; Belediyemizin 2.000.000,00 TL (İkimilyontl) sermaye ile tek ortağı olduğu Dilbel Sosyal ve Personel Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nin 14/06/2019 tarihinde saat 11:00’da Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:94 Dilovası Belediyesi Hizmet Binası adresinde yapılacak olan Genel Kurulunda Belediyemizi temsilen 19796852298 T.C. Kimlik numaralı Hamza ŞAYİR’in oy kullanmasına, Dilbel Sosyal ve Personel Hizmetleri Tic.ltd.şti.’nin Müdürler Kurulunda tüzel kişiliğimizi temsilen Hamza Şayir’in temsilci olarak atanmasına ve 10180605810 T.C. kimlik numaralı İhsan ŞANLI’nın da dışarıdan Müdür olarak Dilbel Sosyal Ve Personel Hizmet Ticaret Limitet Şirketi’ne atanması Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ün çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

  Bld. ve Mec. Bşk.                                    Meclis Katibi                                                            Meclis Katibi

   Hamza ŞAYİR                                     Abdurrahman TUZA                                                     Celal ÇELİK

 

 

Oluşturulma Tarihi : 10.06.2019