2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 08 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ 2.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

 

KARAR NO:2019/41

02.05.219 tarihli Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Yılı Kesin Hesabı, komisyon tarafından görüşülerek hazırlanan Rapor meclise geldiği şekli ile oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden İnci AYDEMİR, Salih ADIGÜZEL, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Metin DALGALI’nın 5 ret oyuna karşın 8 kabul oyu ile 08.05.2019 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

  Bld. ve Mec.Bşk. V                                      Meclis Katibi                                               Meclis Katibi

   İcabi TÜRKEL                                      Abdurrahman TUZA                                           Celal ÇELİK

  

Oluşturulma Tarihi : 08.05.2019