2019 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN  NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/22

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine istinaden   2 yıl  görev yapmak üzere, Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 10 oy alan İbrahim DURSUN 1.Başkan Vekilliğine, 10 oy alan Adem ÇARIKÇI ise 2. Başkan Vekilliğine seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/23

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine istinaden   2 yıl  görev yapmak üzere, Meclis Katibi üyelerin seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 10 oy alan Abdurrahman TUZA ve 10 oy alan Celal ÇELİK asil Meclis Katibi, 10 oy alan Oğuzhan ARTUT ve 9 oy alan Memetemin AKTAŞ yedek Meclis Katibi olarak seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/24

Belediye Encümenimizde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama ile 2 Meclis Üyesinin Encümen Üyesi olarak seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 10 oy alan Abdurrahman TUZA ve 10 oy alan Burhan TURGUT’ un Encümen Üyeliğine seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                 

 

KARAR NO:2018/25

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 3 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Grubundan İbrahim DURSUN ve Adem ÇARIKÇI,  Saadet Partisi Gurubundan Turan TEKGÜL’ ün seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                 

 

KARAR NO:2018/26

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 3 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Grubundan Sinan YAŞAR, Memetemin AKTAŞ, Saadet Partisi Grubundan ise Zeki KARATAŞ’ ın seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/27

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olmayan Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 3 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Grubundan Celal ÇELİK, İcabi TÜRKEL ve Saadet Partisi Gurubundan İnci AYDEMİR’ in seçilmelerine 10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                  

 

KARAR NO:2018/28

Çiftçi Malları Koruma Meclisinin  1 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; 10 oy alan İcabi TÜRKEL ’ in seçilmesine 10/04/2019 tarihinde Oyçokluğu ile karar verildi.                                                                                                                 

 

 

 

 

KARAR NO:2018/29

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine 10/04/2019 tarihinde Oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                 

 

KARAR NO:2018/30

5 (Beş) yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyeleri İbrahim DURSUN ve Abdurrahman TUZA’ nın Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye olarak seçilmelerine  10/04/2019 tarihinde Oyçokluğu ile karar verildi.                                                                                                                 

 

 

KARAR NO:2018/31

Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR ‘e yetki verilmesine  10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2018/32

Belediyemizin  Belde Liman İşletmeleri  ve Depoculuk A.Ş.’ne ortak  olması nedeniyle  Belediyemizi temsilen  Yönetim Kurulu Üyesi olarak  Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’ in seçilmesine  10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                      

 

 

KARAR NO:2018/33

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Üyesi bulunduğumuz Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni dönem Meclisinin oluşturulması için 5 (beş) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemiz Meclis Üyesi Oğuzhan ARTUT  ve Nizamettin SÖZEN’ nin asil, Adem ÇARIKÇI’ nın ise yedek üye olarak seçilmelerine  10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/34

Üyesi olduğumuz Gebze Belediyeler Birliğinin yeni dönem meclisinin oluşturulabilmesi için, Birlik Tüzüğünün 6. Maddesi gereğince 5 (Beş) yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediyemiz Meclis Üyeleri Sinan YAŞAR  ve İbrahim DURSUN’ nun asil, Burhan TURGUT’ un ise yedek üye olarak seçilmelerine  10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                  

 

KARAR NO:2018/35

Marmara Belediyeler  Birliği’nde 5 (beş) yıl süreyle görev yapmak üzere doğal üye olan Belediye Başkanının yanı sıra Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Memetemin AKTAŞ asil  Adem ÇARIKÇI’ nın ise yedek üye olarak seçilmelerine  10/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/36

 Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Belediyemizin en son Kesinleşmiş Bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile arttırılan değerin %10 ‘a kadar olan kısım için yurt içinde bulunan bankalar ve finans kuruluşları ile piyasadan borçlanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununda yer almak kaydı ile borçlanma ve kredi işlemleri için her türlü işlemin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’ e yetki verilmesine, Zeki KARATAŞ, Metin DALĞALI, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN, İnci AYDEMİR ve Salih ADIGÜZEL’ in ret oylarına karşın 10/04/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi..                                                                                                                 

 

 

KARAR NO:2018/37

6289 Sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” gereği, kurumumuzda çalışan Memur Personellerin Sosyal Denge Tazminatlarında yeniden düzenleme yapılmasına, Zeki KARATAŞ, Metin DALĞALI, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN, İnci AYDEMİR ve Salih ADIGÜZEL’ in ret oylarına karşın 10/04/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/38

Belediyemiz bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kadrosuna bağlı olarak çalışan Emeklilik süresi dolmuş Memur Personellerimizin tamamına yapılan, Sosyal Denge Tazminatı, Sorumluluk Ücreti, Arazi Tazminatı v.b. şekildeki ek ödemelerin, hangi ad altında olursa olsun, hiçbir ek ödemenin yapılmaması talebi, Zeki KARATAŞ, Metin DALĞALI, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN, İnci AYDEMİR ve Salih ADIGÜZEL’ in ret oylarına karşın 10/04/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.                                                                                                                  

KARAR NO:2018/39

Dilbel Organizasyon Taşımacılık İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler A.Ş.’ ni bedelsiz ve şartsız olarak Belediyemize hibe etmek Serhat YAVUZ ‘un talebi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden; Zeki KARATAŞ, Metin DALĞALI, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN, İnci AYDEMİR ve Salih ADIGÜZEL’ in ret oylarına karşılık  10/04/2019 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

  Bld. ve Mec.Bşk.                                    Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

   Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                               Celal ÇELİK

 

Oluşturulma Tarihi : 26.04.2019