2019 MART MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN  MART AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/19

İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi, 179 ada, 25 nolu (eski 1314 parsel) 2.693,02 m2 yüzölçümlü parselin başka bir parsel ile takas edilmesi veya kamulaştırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup bahse konu parselinde bulunduğu bölgede İmar Uygulaması işlemleri devam etmekte olup Hazineye ait yaklaşık olarak 25000 m2'lik alanın belediyemize devir işlemleri sonrasında bu alandaki sorunlar çözüme kavuşacaktır. Bu bölgede yapılan İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanmadığından dolayı, Bayındırlık ve İmar Komisyonu talebinizin bölgede yapılacak İmar Uygulaması sonrası sonuçlanacağından uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/03/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/20

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporları Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/3/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/21

İlçemizin, Mimar Sinan Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı içersinde bulunan iki (2) adet park alanının SS. Dilovası Çerkeşli Küçük sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi  tarafından Merkezi Trafo, geçici ofis ve Tır Parkı olarak kullanılmak üzere on (10) yıllığına kiralanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmış olup bu alanın mevcut durumda atıl olması ve bu alanın düzenlenerek atıl durumdan kurtulması için on(10) yıllığına kiraya verilmesi, Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/03/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 19.03.2019