2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2018 TARİHİNDE YAPILAN  KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/70

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Demirciler Mahallesi Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve üst ölçekli imar planlarına aykırılık teşkil etmediği ve plan gösterim teknikleri ve Mekânsal Planlar yapım yönetmeliğine uygun olduğundan bahse konu 1/1000 ölçekli Demirciler Mahallesi Uygulama İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/11/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/71

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1296 nolu parselin 278/6100 hissesi (278 m2) tarafına ait olduğu ve bu bölgede yaklaşık 12 yıldır imar uygulaması sonuçlanmadığından mağdur durumda olduğunu, bu sebepten dolayı hissesine düşen 278m2 nin park alanına dönüştürülmesini yönelik teklif incelenmiş olup, 16/11/2017 tarih ve 625 sayı onaylı Dilovası 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında bahse konu 1296 nolu parsel üzerinde mevcut durumda Park Alanı olmadığından ve yakın çevresinde bu bölgeye hizmet edecek park alanının bulunduğundan dolayı 1296 nolu parselde teklif edilen park alanı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/11/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/72

İlçemizin Orhangazi Mahallesi, 227 Sokakta bulunan 540 ada, 10 nolu parselde 200 m2 lik kısmın Park Planı ve Yolun genişletilmesi için kullanılmak üzere anlaşma yolu ile kamulaştırılmasına yönelik teklif incelenmiş olup, bahse konu alanın 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre parselin bir kısmı yolda geri kalan kısmı ise Konut alanında kalmaktadır. Parselin İmar Planları doğrultusunda Konut alanında kalan kısmının korunmasına ve İmar Yolunda kalan kısmının ise ulaşım aksının sağlıklı işlemesi açısından kamulaştırılması, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/11/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/73

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde, Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, G23a21d2a pafta, 406 ada, 25 nolu parsel, 121736,32m²’lik parselde 1518862/12173632 hissesi (15188,62m²) Dilovası Belediyesi adına olup, kiralanması düşünülmektedir. 406 ada, 25 nolu parselde bulunan 15188,62m²’lik Belediye hissesinin 10 (On) yıl süre ile kiraya verilip verilememesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmış olup. Bahse konu parselin hem atıl durumdan kurtulması ve hem de belediyemize gelir getirmesi adına 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/11/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/74

Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi No:5/B adresinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanın, 10 yıl süre ile tekrar kiraya verilmesine 01/11/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/75

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; 1 adet 1976 model 41 Dil 47 plakalı iş makinesi     ( Dozer ), 1 adet 1987 model 41 DR 782 plakalı kamyon,( eski sulama aracı ), 1 adet 2000 model 41 L 2463 plakalı Fort transit, 1 adet 2007 model 41 UJ 002 plakalı Renault Clio Symbol, 41 D 7724 plakalı 1997 model Mercedes Connecto otobüs, 41 L1190 plakalı 2001 model İveco Midibüs, 41 NT 803 plakalı 2007 model Temsa metropol ( otobüs ), 41 NT 804 plakalı 2007 Model Temsa metropol ( otobüs ) marka hizmet araçları bahsi geçen nedenlerden dolayı atıl durumda belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü garaj Tesislerimizde gereksiz yer işgal ederek görsel açıdan kötü bir görüntü sergilediğinden, plakaları belirtilen araçların hurdaya çıkarılması 01/11/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/76

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Demirciler Mahallesi Konak Sokak no:8 adresinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanın, 3+7 toplam 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesine 01/11/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

          

Oluşturulma Tarihi : 09.11.2018