2018 YILI EKİM AYI 2.MECLİS BİRLEŞİMİ KARARLARI

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 09 EKİM 2018 TARİHİNDE YAPILAN  EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/68

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oylandı yapılan oylama neticesinde  09/10/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/69

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe Taslağı, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oylandı yapılan oylama neticesinde  09/10/2018 tarihinde oybi     rliği ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 19.10.2018