2018 YILI MAYIS AYI 2. BİRLEŞİMİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN  MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/43

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Kesin Hesabı raporu Meclise sunularak oylama yapıldı, yapılan oylama neticesinde Meclis üyelerinde Hüsamettin MERAL, Mustafa AK,  Osman SUDAN red oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 19.06.2018