2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN  NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/32

Belediye Encümenimizde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama ile 2 Meclis Üyesinin Encümen Üyesi olarak seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 16 oy alan Kahraman UMUÇ ve 16 oy alan Hatice TUZCU’ nun Encümen Üyeliğine seçilmelerine 03/04/2018 tarihinde  karar verildi.

 

KARAR NO:2018/33

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan Enver AYDEMİR, Halit EKİCİ, Hamit TOPÇİ, Cafer AVŞAR, Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan  Ferdi ERDOĞAN’ ın seçilmelerine 03/04/2018 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

 

KARAR NO:2018/34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Gurubundan Recep LAÇ, Cemil DAŞDEMİR, Fatih MERAL ve Kadir TEKE,  Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan Mustafa AK’ ın seçilmelerine  03/04/2018  tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR NO:2018/35

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olmayan Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu 1 yıl süre görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan Kahraman UMUÇ, Enver AYDEMİR, Cafer AVŞAR ve Hamit TOPÇİ Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan Mustafa AK’ ın seçilmelerine 03/04/2018 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

 

KARAR NO:2018/36

Dilovası Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun  41. Maddesi gereğince Meclise sunulduğu şekilde oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL, Yakup BURUŞ, Ferdi ERDOĞAN, Mustafa AK ve Osman SUDAN ’ nın ret oyuna karşın Dilovası Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu 03/04/2018  tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/37

Selahaddin Eyyubi Semt Konağı üst katının 5 yıl süre ile Dilovası İlçe Müftülüğüne bağlı olarak ibadethane olarak kullanımı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu oylandı, yapılan oylama neticesinde 03/04/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/38

İlçemiz Orhangazi Mahallesi, İbn-i Sina Caddesi, No:7 adresinde yer alan Belediyemize ait Adnan Kahveci Parkının, Bağdat Caddesine cepheli olan tarafındaki alanın mülkiyetinin Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olması sebebiyle, Belediyemizce kiraya verilmesi söz konusu olamayacağından, Fatih AYDEMİR’in kiralama talebi uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu oylandı, yapılan oylama neticesinde 03/04/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/39

Meclis Başkanı tarafından söz hakkı verilen Başkan Yardımcısı Edip BİNGÖL’ ün açıklamalarının ardından oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Kepçe ve Damperli Kamyon alınması talebi, 03/04/2018 tarihinde  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/40

Belediye ve Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamaların ardından  oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yol Süpürme Aracının Kamu Hizmetine tahsisi talebi, 03/04/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/41

Turgut Özal Mahallesinde bulunan Semt Konağı ve Taziye Evi’ ne Turgut Özal Mahallesi Görkem ÇİLLER Semt Konağı ve Taziye Evi adının verilmesi, 03/04/2018 tarihinde  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/42

Dilovası Belediyesi ve Diliskelesi Gençlik Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’ nin ortaklaşa hazırlamış olduğu proje ile ilgili Meclis Başkanı tarafından meclis bilgilendirildikten sonra oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 03/04/2018  tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 13.04.2018