2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI AYI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN  MART AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/23

İlçemizin, Orhangazi Mahallesi, 1277 nolu parsel sınırları içersinde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalan bahse konu parselde Orhan ÇARIKÇI adına (299,70 m2) 333/26800 hisse bulunmakta olup bu hissenin 110,00 m2 lik kısmı semt konağı alanında kalmaktadır.5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin “a” 15. Maddesinin “h” fıkrası ve 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8. Maddesine göre Belediyemiz adına kamulaştırma yolu ile satın alınma işleminin yapılması talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/03/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/24

İlçemizin Diliskelesi Mahallesi Sınırları içersinde bulunan 7 m lik imar yoluna ilişkin yerinde incelemeler başlatılmış ve arazi yerinde incelenmiş olup yolun mevcut 13.06.2013 tarih ve 353 sayılı onaylı 1/1000 ölçekli Diliskelesi Revizyon Uygulama İmar Planında 7m lik imar yolu olduğu ve her ne kadara yerinde açılmamış olsa da o yolun iptal edilmesi ile birlikte bu adaların yürüme mesafelerini aştığından dolayı 7 metrelik imar yolunun iptal edilmesi talebi, Ada yürüme mesafesini aşması, İmar uygulamasının tamamlanmış olması, Yolun kapatılması ile birlikte yola cephesi olmayan parseller oluşacağından dolayı bahse konu talep, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/03/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/25

Kayapınar Mahallesi sakinleri yaklaşık 25 yıldır kullanmış oldukları Ozan Sokak’ın mahallelerinin ana arter konumuna geldiğini ve sonradan yapılmış olan imar planlarına göre gerçekleşen yol, yapılaşmalar daha önce yapıldığı için ihtiyaca cevap vermediğini, bu yüzden yapılmış olan imar planlarında tadilata gidilerek Ozan Sokak’ın imar planlarında yol olarak belirlenmesi talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/03/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/26

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı, yapılan oylama neticesinde 01/03/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/27

İlçemiz Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi No :7 adresinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana Kahveci Parkı ve Çay Ocağının, ihale usulü ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi  Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/03/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2018/28

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu 01/03/2018  tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2018/29

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Mahallesi, G23a21a3c pafta 279 ada 4 ve 6 nolu parsellerde bulunan Belediye hissesinin, ihale usulü ile satışının yapılması, 01/03/2018  tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2018/30

Hakkari İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ ne 1 (bir) adet otobüsün hibe edilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde  01/03/2018  tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/31

Enver AYDEMİR’ in Kanada’ ya yapacağı inceleme gezisi için görevlendirilmesine  01/03/2018  tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 15.03.2018