2018 YILI ŞUBAT AYI 1. MECLİS OTURUMU KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN  ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/10

1/1000 ölçekli Köseler Mahallesi Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve üst ölçekli imar planlarına aykırılık teşkil etmediği ve plan gösterim teknikleri ve Mekânsal Planlar yapım yönetmeliğine uygun olduğundan bahse konu 1/1000 ölçekli Köseler Mahallesi Uygulama İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/11

1/1000 ölçekli Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve üst ölçekli imar planlarına aykırılık teşkil etmediği ve plan gösterim teknikleri ve Mekânsal Planlar yapım yönetmeliğine uygun olduğundan bahse konu 1/1000 ölçekli Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca  uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/12

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan Tarihi binanın restorasyon çalışması sonlandığında, Sağlık bu alanın Sağlık Evi olarak kullanılmasının uygun olacağını daha önceden Belediyemiz tarafından Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı’na bildirilmişti. Konu ile ilgili Restorasyon çalışmaları tamamlanan binanın alt katının Sağlık Evi, üst katının ise talep edilmesi halinde Halk Eğitim ve El Sanatları Satış Merkezi olarak kullanılması şartı ile, Dilovası Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı’na 10 yıllığına tahsis edilmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/13

Çerkeşli Mahallesi sınırları içersinde bulunan 7664 m2 lik alan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 218 sayılı oluru ile Belediyemiz adına 49 yıl süreyle Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Ulaşım Yolu izni alınmış olup bu izinler doğrultusunda bu alanın mevcut atıl durumdan kurtarılarak kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere, planlı alanlara ilave edilmesine yönelik gerekli 1/1000 ölçekli İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/14

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4688 nolu parselin kısmı park alanına ayrıldığı belirtilerek kamulaştırma işlemine tabi tutulduğu, bu alanın kamulaştırılması ile birlikte bu alana karşılık belediye hissesinin aynı değerde veya değeri daha faza olan bir yerin tarafına verilmesi talep edilmekte olduğu, fakat belediyemizin mevcut durumda bahse konu alanın kamulaştırılmasını yapmasının ekonomik olarak imkansız olduğu ve bu parsele karşılık Belediyemizin de vatandaşa önereceği bir parsel olmamasından dolayı tavşancıl 4688 nolu parselin parkta kalan kısmının kamulaştırılması yada yerine belediye parseli verilmesi talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

 

KARAR NO:2018/15

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tembihname oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/16

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; 2018  yılı itibari ile  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgelerinde taşımayı yapacak olan araçlardan her bir araç için araç başına 49,00 TL (kırk dokuz lira)  Alo Moloz Hattı kapsamında yapılan çalışmalarda toplanan molozlar için talep sahiplerinden çuvallanmış moloz için çuval başına 3,00  TL (üç lira)  açıktaki molozlar için bir traktör bedeli olarak 85,00 TL (seksen beş lira) bir kamyon bedeli 300,00 TL (üç yüz lira) bedel alınması ayrıca ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlarımızdan  ücret alınmaması 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2018/17

Belediye Meclisince yapılan Müzakere neticesinde; Tavşancıl Mahallesi’ nde bulunan Gülen Sokağın Evliya Çelebi Sokak, Işık Sokağın ise Yunus Emre Sokak olarak değiştirilmesi 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/18

Belediye Meclisince yapılan Müzakere neticesinde; 01/06/2017 tarihli ve 31 sayılı Meclis kararı ile alınması uygun görülen 3 adet Ticari araç, 1 adet Asfalt Yama Robotu ve 2 adet Kamyonet tipi hizmet araçlarının satın alma işlemleri devam edebilmesi için Meclis Kararının yenilenmesine 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR NO:2018/19

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42/G adresinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanın Diliskelesi Mahalle Muhtarlığına 10 yıllığına Bayındırlık ve İmar Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/20

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2018 Yılı Vergi Tarifeleri 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/21

Meclis Üyelerinden Ferdi EROĞAN’ ın çekimser, Hüsamettin MERAL, Osman SUDAN ve Mustafa AK’ ın red oyu kullanmalarına karşın 01/02/2018 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/22

Belediyemiz  Kardeş Şehir protokolü imzaladığı Macaristan Szentgotthard Belediyesi’ne inceleme ve teknik gezide bulunmak üzere (Almanya ve Fransa Ülkeleri’nde içeren) Şubat – Mart ayları içerisinde muhtelif günlerde olmak üzere Belediye iştirakimiz Dilbel Ltd. Şti personeli Nizamettin BALCI, Özel Kalem Biriminde görevli hizmet alım personeli Muhammet KUYULU ve Tuncay OĞUL,  Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli hizmet alım personeli İbrahim ADIGÜZEL, Kültür Sanat ve Sosyal işler Müdürlüğünde görevli hizmet alım personeli Barış PAÇUL’ un görevlendirilmelerine 01/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ 

Oluşturulma Tarihi : 14.02.2018