2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN  KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/56

Meclis Başkanının söz hakkı vermesi üzerine Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı tarafından yapılan açıklamaların ardından,Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/57

Meclis Başkanı tarafından yapılan açıklamaların ardından,Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde Hüsamettin MERAL, Osman SUDAN ve Mustafa AK’ ın red oylarına karşın 01/11/2017 tarihinde oyçokluğu kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2017/58

Meclis Başkanının söz hakkı vermesi üzerine İmar ve Şehircilik Müdür tarafından yapılan teknik açıklamaların ardından talebin reddi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 01/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/59

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çerkeşli Mahallesi, 189 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parseller 190 ada 4 ve 5 nolu parseller, 194 ada 2 ve 3 nolu parseller, 195 ada 1 ve 2 nolu parseller, 196 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller Çerkeşli Mahallesi 1399,3736 nolu parseller ile Köseler Mahallesi 173 ve 174 nolu parsellerin Meclis kararında belirtilen tutarlar üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne satışının yapılmasına 01/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/60

Belediyemiz Kardeş Şehir protokolü imzaladığı Macaristan Szentgotthard Belediyesi’ne iadeyi ziyaret ve inceleme gezisinde bulunmak üzere (Almanya ve Fransa Ülkelerini de içeren) Kasım, Aralık ayları içerisinde muhtelif günlerde olmak üzere Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Nizamettin BALCI, Muhammet KUYULU, Belediyemiz Temizlik İşleri Şefi Kasım ÇELİK, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Personeli Fehim ORHAN, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Personeli Sebahattin GÜLTEKİN, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görevli İbrahim ADIGÜZEL‘in görevlendirilmelerine 01/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                       M.Halit EKİCİ                                       Recep LAÇ 

Oluşturulma Tarihi : 10.11.2017