2017 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 06 EKİM  2017 TARİHİNDE YAPILAN    EKİM  AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2017/54

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi’nin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde Gelir kısmının toplam 85.430,500,00 TL olarak kabul edilmesine, Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN, Osman SUDAN, Yakup BURUŞ ve Hüsamettin MERAL ’in red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2017/55

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi’nin kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde ve 11 madde olarak kabul edilmesine, Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN, Osman SUDAN, Yakup BURUŞ ve Hüsamettin MERAL ’in red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                    Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 18.10.2017