2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN  HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/30

Belediyemiz uhdesinde, Tavşancıl Mevkiinde atıl durumda bulunan Dilovası Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin Öğretmenevi olarak kullanılması planlandığı belirtilmekte olup söz konusu tesislerin Dilovası İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması talep edilmekte olup bu tesislerin atıl durumdan kurtulması ve işlevsel bir etkinlik için kullanılması adına bahse konu tesislerin Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsis yapılması Bayındırlık ve İmar Komisyonumuz tarafından uygun görülmüş olup, Komisyon Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

KARAR NO:2017/31

DMO (Devlet Malzeme Ofisi) kanalıyla alınması düşünülen, 3 adet Ticari araç, 1 adet Asfalt Yama Robotu ve 2 adet Kamyonet tipi Hizmet araçlarının alınması ihtiyaç duyulmakta olup, Belediye Meclisi tarafından yapılan müzakere neticesinde; ihtiyaç duyulan 3 adet Ticari araç, 1 adet Asfalt Yama Robotu ve 2 adet Kamyonet tipi Hizmet araçlarının alınması oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde 01/06/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2017/32

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesinin ikinci fıkrasında; “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin dördüncü fıkrasında “Meclis, Başkanlık Divanı, Encümen ve Denetim Komisyonu üyeliği seçimi, faaliyet raporu, Bütçe ve Kesin Hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” Denildiğinden; yapılan oylama sonucu Belediye Meclisimizin 2017 yılı Ağustos ayında tatil yapılmasına 01/06/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/33

Belediyemize ait olan Dilbel Unlu Mamülleri Ltd. Şti’nin talebi üzerine geçmiş dönemden gelen SGK ve Vergi borçlarının yeni yapılacak olan yapılandırma fırsatı ile gecikme zamları ve işlenmiş faizlerin silinmesi ile borçların yapılandırma yapılarak taksitler halinde ödenmesi için nakdi ihtiyacı olduğu, belirtilmiş olup,  Dilbel Unlu Mamülleri Ltd. Şti’nin mevcut sermayesi 900.000,00 TL arttırılması oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar  verildi.

 

 

KARAR NO:2017/34

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluğunun belirlendiği Müdürlük yönetmeliği Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2017/35

2016 yılı Sayıştay Denetimi Raporunun 7 numaralı bulgusuna istinaden; adlarına tahsisi yapılmış olan derneklerin mevcut mevzuat hükümlerine göre kamu yararına dernek olmadıkları ve ortak hizmet projesi gerçekleştirme protokolü bulunmadığı için kanun hükümlerine aykırılık oluşturulması sebebi ile mevcut tahsislerin iptal edilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde 01/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                         M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 12.06.2017