2017 YILI ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ŞUBAT  2017 TARİHİNDE YAPILAN    ŞUBAT  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/8

Belediyemiz Kick Boks- Wushu Spor Okulu Sporcusu Furkan YILDIZ, 23-25 Aralık 2016 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen uluslararası 15 Temmuz Şehitler Avrasya Şampiyonasında Bronz Madalya ve Kupa alarak başarı kazanmış olup, sporcumuzun göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı tebrik ve motive etmek  amaçlı 1 (bir) adet çeyrek altın alınması 02/02/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/9

2017 yılı için Belediyemizin Geçici İşçi Pozisyonlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü 5 Ay 29 Gün 264 Adam/Ay  ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 Ay 29 Gün 264 Adam/Ay  şeklinde vize edilmesi 02/02/2017 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/10

Maliye  Bakanlığınca 2017 yılı için belirlenecek sözleşmeli personel taban ücretleri üzerine %25’e kadar ücret artırımı için Belediye Meclisleri yetkili olup, Belediyemizde 2017 yılı içerisinde çalıştırılacak teknik elemanlardan Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Avukat ve Veteriner unvanlı personellere ödenecek ücretin Maliye Bakanlığınca 2017 yılı için belirlenen sözleşmeli personel ücret tabanının uygulanmasına 02/02/2017 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR NO:2017/11

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “ İlçemiz Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi No:23 adresinde evinin bulunduğunu ve evinin ulaşımını sağladığı 5 metre genişliğindeki yolun 2B tespitlerinde parsellenerek 550 ada 2 ve 8 nolu parseller olarak tescillenmiş olduğundan dolayı vatandaşın yolunun kapanma sorunu bulunduğundan mevcut yolun yeni planlara da işlenmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yolun geçtiği parsellerin yolda kalan kısımlarının da kamulaştırılmasının yapılması ve yolun Dilovası Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planına da işlenmesi  Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde 02/02/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/12

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 51m4c pafta, 312 ada, 3 parsel nolu 710.63 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize gelir getirmesi amacı ile satışı düşünülmekte olup, söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Kovanlık Mevkii Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup satışının yapılması uygun görülmüştür.   ” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Osman SUDAN ve Hüsamettin MERAL ‘in ret oylarına karşılık 02/02/2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

           

 

 

KARAR NO:2017/13

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne, diğer müdürlüklerde fazla olan ve bütçe kodu belirlenmiş olan bütçe aktarımının gerçekleşmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde  02/02/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                         M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ


Oluşturulma Tarihi : 10.02.2017