2016 YILI KASIM AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM  2016 TARİHİNDE YAPILAN    KASIM  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2016/71

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, İlçemiz Köseler Mahallesi, Çayırlar Mevkii, 236 nolu parselin ve Tavşancıl Mahallesi, 1563-1564 nolu parsellerin Belediyemizden sembolik bir bedelle veya bağış olarak kendilerine tahsis edilmesini talep etmişlerdir. Konu Belediye Meclisince görüşülmüş ve sembolik bir bedelle satışının ve devrinin yada bağış olarak verilmesinin mümkün olmayacağına, 01/11/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/72

Kayapınar Mahallesi eski 278 nolu yeni 5304 nolu parselde bulunan evin yolda kaldığından yol terki yapıldıktan sonra Plan Tadilatının yapılmasına, vatandaşın evinin bulunduğu alanın yoldan çıkarılmasına,  Bayındırlık ve İmar Komisyonunca karar verilmiştir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu  Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı, 01/11/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/73

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Hükümlerine uygun olarak 15/07/1994 tarihinde 26/07/1994 tarih ve 3581 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak 2755 sicil numarası ile Dilovası Belediyesi ve Gebze Belediye’si ortaklığında kurulan Marmara Uzmanlar Gıda Turizm Reklam Sosyal Hizmetler ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti’ nin mevcut olan sermayenin hak ve hissemizin tamamının tüm borç ve alacaklarıyla birlikte Gebze Belediyesi’ne bedelsiz olarak devrinin yapılması 01/11/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                          M.Halit EKİCİ                                     Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 08.11.2016