2016 YILI EKİM AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 EKİM  2016 TARİHİNDE YAPILAN    EKİM  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2016/57

1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine yönelik Plan değişikliği görüşmesine dair Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Enver AYDEMİR ve Kahraman UMUÇ red oylarına ve Hüsamettin MERAL, Osman SUDAN, Mustafa AK ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/58

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 644 ada, 1 nolu parsel ve 644 ada 3 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanında kalmakta olup, söz konusu parsellerin Kiraya verilip verilemeyeceğine dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL’ in çekimser oyuna karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/59

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 644 ada, 1 nolu parsel ve 644 ada 3 nolu parsellerin Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihale yolu ile satışının yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL’ in çekimser oyuna karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/60

İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında plan notlarına ilişkin değişiklik talebi ve ilave Plan Notlarına yönelik talebin görüşülmesine dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL’ in çekimser oyuna karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/61

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Köseler Mahallesi, Çayırlar mevkii, 236  nolu parselde bulunan ve halen Kur’an Kursu olarak hizmet vermekte olan gayrimenkulün, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu (İmam Hatip Lisesine hazırlık, tercihen Dilovası İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri öncelikle, kaliteli öğrenci yetiştirilmesi) amacıyla kullanılabilmesine dair,  Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde 04/10/2016 tarihinde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 


KARAR NO:2016/62

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 1563 ve 1564 nolu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d fıkrasına göre Dilovası İlçe Müftülüğü’ne tahsisinin yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde 04/10/2016 tarihinde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/63

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 632 ada 11 nolu parselin (8035,26 m2) ihale yolu ile satışının yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL, Osman SUDAN, Mustafa AK ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/64

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 542. Sokağın İmar Planlarında belirlenen yolun değil de mevcut fiziki olarak yerinde açılmış şekliyle İmar Planlarına işlenmesi ve gerekli Plan Tadilatının yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde 04/10/2016 tarihinde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/65

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Kayapınar Mahallesi, Ozan Sokağın İmar Planlarında yol olarak belirlenmesinde gerekli plan tadilatının yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı,  yapılan oylama neticesinde 04/10/2016 tarihinde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/66

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 174 ada 16 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parselin ihale yolu ile satışının yapılıp yapılamayacağına dair, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Mustafa AK,  Yakup BURUŞ, Hüsamettin MERAL, Osman SUDAN,’ nın çekimser oylarına karşılık 04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/67

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev Yönetmeliğinde kaçak yapıların yıkım işlemleri ile ilgili bir görev tanımının olmaması yada aksi bir ifadenin olmasının buna engel olmadığı anlaşıldığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri ile 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesine istinaden kaçak yapılar ile ilgili olarak tespit yapılması, yapı durdurma tutanaklarının düzenlenerek yapıların durdurulması, yapılan tespit tutanaklarının Belediye Encümenine sunularak Belediye Encümeni tarafından yıkım kararının alınması sürecine kadar olan tüm iş ve işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılmasına, Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen ve Başkanlık Oluru ile Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilen kaçak yapı yıkım kararlarının uygulanması ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmasına, Meclis Üyelerinden Yakup BURUŞ’un çekimser oyuna karşılık  04/10/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/68

Macaristan’ nın Szentgotthard Belediyesine yapılacak olan “Kardeş Şehir ziyareti ve İnceleme Gezisi” için yurt dışına çıkılması  oylamaya sunuldu,  yapılan oylama neticesinde 04/10/2016 tarihinde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

                           Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

                              Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 07.10.2016