2016 YILI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EYLÜL 2016 TARİHİNDE YAPILAN    EYLÜL  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2016/54

Yeni Yıldız Mahallesi sınırları içerisinde, Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Köyü 176 ada ve 11 nolu taşınmazın tapusuna; “Dini Tesis Alanı” şerhi düşürülmesi kaydı ile ve İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması şartı ile Türkiye Diyanet Vakfı’na (Dilovası Şubesi’ne) bedelsiz olarak devredilmesine 01/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/55

Yılport AŞ. İle Altıntel AŞ.’ nin daha önce onaylanan planları da kapsayacak şekilde bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Liman ve İskele Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından rapor haline getirildi.  Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı ve Meclis Üyelerinden Osman SUDAN, Mustafa AK, Ferdi ERDOĞAN, Hüsamettin MERAL ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık 01/09/2016 tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/56

“Evde Bakım Hizmetleri” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Dilovası Belediye Başkanlığı arasından işbirliği yapılması ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine 01/09/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                         M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 08.10.2016