2016 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİDİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE YAPILAN    TEMMUZ  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

  

 

 

KARAR NO:2016/51

Kayapınar Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 4688 nolu parselin maliki Ziyattin KARAKOÇ söz konusu parselin kuzey kısmının  yaklaşık olarak 500 m2’lik kısmı yol ve park alanında kaldığından dolayı  mağdur olmuştur. Bahse konu parsel ile bitişiğindeki parsellerde aynı sorun oluşmaması için bu parsellerden geçen yolun ve park alanının plan tadilatı yapılarak Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin alınan Bayındırlık ve İmar Komisyonu kararı 01.07.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/52

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Temel Üstü Vizesi Harç Bedelinin yeni fiyat tarifesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekliyle 01.07.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/53

 

İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren Makine İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 75.000,00 TL(Yetmişbeşbin) şartlı bağış yardımı talebinde bulunmaktadır.

Belediye Kanununun 18. Maddesi g bendi (Şartlı bağışları kabul etmek) gereğince bağışın kabul edilmesi ve kayıtlara geçirilmesine 01.07.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

  

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                      M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 14.07.2016