2016 YILI HAZİRAN AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN    HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2016/44

Parselin kuzey kısmında bulunan ormanlık alana kaydırılmasına yönelik gerekli kurum görüşlerinin alınması ve kurum görüşleri doğrultusunda yolun kaydırılmasına yönelik plan tadilatının yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO:2016/45

İlçemiz Kayapınar Mahallesi 4687 nolu parsel ve bitişiğindeki 4888 ve 4889 nolu parsellerde de aynı sorunların oluşacağından bahisle 4687,4688 ve 4689 nolu parsellerden geçen yolun ve park alanının plan tadilatları yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul  edildi.

KARAR NO:2016/46

İlçemiz Çerkeşli Mahallesi, 180 ada, 2,3 ve 19 nolu parsellerin bedeli mukabilinde satışı talep edilmekte olup, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 180 ada, 2,3 ve 19 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerin Belediyemize gelir getirmesi mevcut atıl durumundan çıkarılması amacıyla satışının yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde Meclis Üyelerinde Yakup BURUŞ, Ferdi ERDOĞAN, Osman SUDAN ve Hüsamettin MERAL’ in çekimser oylarına karşılık 02.06.2016 tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:2016/47

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi 5136 nolu parselin takasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul  edildi.

KARAR NO:2016/48

Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, G23a17d4b pafta, 636 ada, 5 nolu parselde plan değişikliğine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul  edildi.

KARAR NO:2016/49

İlçemiz Yeni Yıldız Mahallesi sınırları dahilinde, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Köyü 176 ada, 11 nolu taşınmaz içinde bulunan  caminin  yer aldığı dini tesis alanın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO:2016/50

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesinin ikinci fıkrasında; “Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir” ilgi maddeye istinaden Belediye Meclisimizin 2016 yılı Ağustos ayında tatil yapmasına 02.06.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

               Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

                 Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                     Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 20.06.2016