2016 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN    MAYIS  AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2016/43

Belediyemizin 2015 Yılı Kesin Hesabı, Belediye Encümeninin 20.04.2016 tarih ve  232 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 04.05.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, 2015 Yılı Kesin Hesabın Komisyondan geldiği şekilde kabulüne, Meclis üyelerinden Osman SUDAN, Ferdi ERDOĞAN ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                      M.Halit EKİCİ                                       Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 12.05.2016