2016 YILI NİSAN AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 06 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN    NİSAN  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2016/24

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine istinaden Dilovası Belediyesi Meclisinde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 16 oy alan Fatih MERAL 1. Başkan Vekilliğine, 15 oy alan Hamit TOPÇİ  ise 2. Başkan Vekilliğine seçilmelerine 06.04.2016 tarihinde karar verildi.

 

KARAR NO:2016/25

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine istinaden Dilovası Belediyesi Meclisinde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile iki asil ve iki yedek Meclis Üyesinin katip üye olarak seçimleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 16’ şar oy alan M.Halit EKİCİ ve Recep LAÇ’ ın asil katip üyeliğine, 15’ er oy alan Kadir TEKE ve Kahraman UMUÇ’ un ise yedek katip üye olarak seçilmelerine 06.04.2016 tarihinde karar verildi.

 

KARAR NO:2016/26

Belediye Encümenimizde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama ile 2 Meclis Üyesinin Encümen Üyesi olarak seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 15’ er oy alan Kadir TEKE ve Recep LAÇ’ ın Encümen Üyeliğine seçilmelerine 06.04.2016 tarihinde  karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/27

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Gurubundan Hatice TUZCU, Enver AYDEMİR, Cemil DAŞDEMİR ve Recep LAÇ Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan ise Mustafa AK’ ın seçilmelerine  06.04.2016 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

 

KARAR NO:2016/28

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan Hamit TOPÇİ, Kahraman UMUÇ, M.Halit EKİCİ ve Cafer AVŞAR  Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan ise Ferdi ERDOĞAN’ nın seçilmelerine 06.04.2016 tarihinde oy birliği ile  karar verildi

 

 

KARAR NO:2016/29

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olmayan Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu 1 yıl süre görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan M.Halit EKİCİ, Fatih MERAL, Kahraman UMUÇ ve Hatice TUZCU Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan  ise Osman SUDAN’ nın seçilmelerine 06.04.2016 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO:2016/30

Dilovası Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun  41. Maddesi gereğince Meclise sunulduğu şekilde kabul edilmesine 06.04.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/31

3621 Sayılı Kıyı  Kanununa İstinaden Kıyı Kenar Çizgisinin Kara yönündeki Sahil Şeridinde 100 Metrelik Bant İçerisindeki Alanların İmar Haklarını  Kullanabilmesine ilişkin Gündemin 11. Maddesi Mustafa AK, Yakup BURUŞ, Osman SUDAN ve Ferdi ERDOĞAN nın çekimser oylarına karşılık 06.04.2016 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:2016/32

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi’nde 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planları 17.11.2011 tarih ve 627 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanmış olup, onaylı planlarda Çerkeşli tapulama sahasına ait olan 1459 nolu parselin “Kreş Alanı” ve “Dini Tesis Alanı” olarak planlandığı ve planlardaki Dini Tesis Alanının bölgeye ihtiyacı göz önünde bulundurulduğundan cevap verecek büyüklükte olmayacağından (çevresinde OSB’ lerinde yapılacak olan Dini Tesis Alanını kullanacağından) Dini Tesis Alanının Kreş Alanına ve Kreş Alanında Dini Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik plan tadilatının yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 06.04.2016  tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/33

 İlçemiz sınırları dahilinde; Orhangazi Mahallesi 240 Sokak No:9’ da evinin yanında geçen ve imar planlarında bulunan yolun açılmasını talep etmiş olup talep edilen yolun imar planlarında olmasına rağmen herhangi bir çalışma yağılmadığı için mağdur durumda olduğu belirtilmektedir. Söz konusu mağduriyetin giderilebilmesi için imar planında bulunan bu yolun en kısa sürede açılması, açılmayacaksa bu yolun planlardan çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 06.04.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/34

İlçemiz sınırları dahilinde; Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 714 Sokak No:27’ de bulunan evinde 1990 yılından beri ikamet ettiğini, evinin bulunduğu mahallede Belediyemiz tarafından yapılan imar uygulaması sonucu yeşil alanda kaldığını belirtmektedir. Söz konusu evin bulunduğu alanda birçok vatandaşın da evi bulunup ileride doğabilecek mağduriyetin giderilmesi için bu alanın yeşil alandan çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 06.04.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/35

İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ; Kocaeli Gebze V.Kimya İhtisas OSB(GEBKİM), Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze VI.OSB(İMES) OSB’ leri ile araç alımında katkı sağlamaları için gerekli görüşmeler yapılmış olup sokak hayvanlarının toplanmasında kullanılmak üzere birim fiyatı 80.000.00 (seksen bin)TL olan 1 adet 2016 Model ISUZU marka 4 X 2 TR Ç.K kamyonet tipi aracın Kocaeli Çimenler Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. den satın alınması için imzalanmış olan ön protokolün kabulüne  06.04.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/36

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, 330 ada 1 nolu parselde Belediye Hizmet binası bulunmakta olup, Hamdi KILCAL’ ın bu parselde 609/6370 hisse oranında 609,00 m2  hissesi bulunmaktadır. Bu hisseye karşılık Belediyemize ait olan 5136 parsel nolu 855.00 m2  parselin kıymet takdir komisyonunca hazırlanacak rapora göre  takas yapılması işlemi Belediye Meclisince görüşülmüş ve Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN’ nın çekimser oyuna karşılık 06.04.2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/37

27/01/2016 tarih ve 62 sayılı Encümen Kararı ile 3 (üç) yıllığına kiralanmış olduğu ve mülkiyeti belediyemize ait olan Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1152 nolu parselin bedeli mukabilinde satın almak isteyen Asa Altyapı İnş.Nak. ve  Harf.San.Tic. Ltd.Şti’ nin dilekçesi Meclisce görüşülmüş olup; kira kontratının karşılıklı olarak iptal edilip satış için gerekli işlemlerin başlatılmasına, Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN ve Osman SUDAN’ nın çekimser oylarına karşılık 06.04.2016 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                       M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 21.04.2016