2016 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN    MART  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2016/20

İlçemiz  sınırları dahilinde imar uygulamaları sonrası oluşan Belediye hisselerini bu parsel üzerinde evi olan vatandaşlar ve hak sahipleri Belediyemize müracaat ederek satın almayı talep etmektedir. Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 tarih ve 33 sayılı kararı ile Belediyemiz ile hissedar olan hak sahiplerine ve üzerinde yapısı olan Belediye hissesinin satışı hususunda karar alınmıştır. Belediyemiz ile Maliye Hazinesinin hissedar olduğu parsellerde, üzerinde evi bulunan hak sahiplerine parselde bulunan hissedarlarına ve 2/B tespitlerinde parselin kullanıcısı olarak tespit edilmiş olup kişilere Belediye hisselerinin satışlarının yapılmasına 02.03.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/21

Belediyemize ait yeterli miktarda iş makinası, damperli kamyon ve minibüs bulunmadığından çalışmalarımızın aksaması ve ulaşım açısından mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın da yoğun şikayetlerine maruz kalınmaktadır. Belediyemizce yapılan piyasa araştırmalarında Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla alınması düşünülen Beko loder lastikli kazıcı yükleyici iş makinası, damperli kamyon ve iki adet minibüsün alınmasına 02.03.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/22

İlçemiz Çerkeşli Mahallesi sınırları dahilinde tapuda Kocaeli İli, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi, 632 Ada 7 nolu parsel 8035,26 m2 olup Belediyemize gelir getirmesi amacı ile satış işlemi düşünülmektedir. Kocaeli İli, Dilovası ilçesi, Çerkeşli Mahallesi, 632 Ada 7 nolu parselin (8035,26 m2) satışının yapılmasına, Meclis Üyelerinden Osman SUDAN ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık 02.03.2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/23

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, Karaburun Mevkii, 13 pafta 2192 nolu parselde bulunan 300 m2 ‘lik arsa belediyemiz tarafından kamulaştırıldığı belirtilmekte olup, yapılan kamulaştırma sonucu tarafına herhangi bir ödeme veya belediyemiz tarafından başka arsa verilmediği belirtilmektedir. Belediyemizin bu konuda gerekli işlemleri yaparak arsa bedelini veya eşdeğer bir arsanın verilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 02.03.2016 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                      Hamit TOPÇİ                                  Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 14.03.2016