2016 YILI ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE YAPILAN    ŞUBAT  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2016/11

İlçemiz Çerkeşli Mahallesi tamamına ilişkin yapılmış 15/11/2012 tarih ve 635 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/100 Ölçekli Uygulama İmar Planında vatandaşların evleri ve işyerlerinin park alanında kaldığı ve bu alanların plan değişikliği yapılarak park alanından çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/12

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi, 735. Sokak’ ta bulunan Diliskelesi Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak  bir süre kullanılan ve şuan hali hazırda aktif olarak kullanılmadığı belirtilen yerin Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 25 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Bayındırlık İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/13

Belediyemiz Meclisinin 02.12.2015 tarih ve 75 sayılı oturumunda Bayındırlık ve İmar Komisyonumuz tarafından uygun görüş bildirilmeyen bu talebin kararının yazılması sırasında sehven yapılan yazım hatası sonucunda uygun olduğu yönünde karar yazıldığı anlaşıldığından kararın düzeltilerek söz konusu yerin  Diyanet İşleri Başkanlığına devrinin yapılmamasına olarak düzeltilmesine 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/14

2016 Yılı Pazar İşgaliye harçlarının ilçemizde metresi 0,50 TL olarak uygulanmasına 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/15

Çerkeşli Mahallesinde 633,634,635,636,637,638 ve 639 nolu  adalar arasında kalan söz konusu 6 adet isimsiz sokağa; 1-Altınışık, 2-Uzun Tarla, 3-Karagöz, 4-Boşnak Kuyu, 5-Ergin, 6-Manastır Tepe isimlerinin verilmesine 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2016/16

02.12.2015 tarih ve 77 sayılı Meclis Kararı ile kapatılan Plan Proje Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesi ile birleştirilmesine 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/17

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2016 yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin Meclise sunulduğu şekli ile kabulüne 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/18

2016 Yılında fiilen görev yapacak olan zabıta personeline anılan kanun maddesine göre ödenecek maktu mesai ücretlerinin 2016 yılı 6654 sayılı merkezi yönetim bütçe kanununun K cetvelinde belirlenen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü(BÜMKO)’nün 04.01.2016 tarih ve 82 sayılı genelgesinde üst limit olarak belirlenen 430,40 TL’ yı geçmemek üzere Belediyemiz zabıta personeline maktu mesai ücretlerinin ödenmesine 03.02.2016 tarihinde oy  birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/19

(Eski) Çerkeşli, Köseler, Demirciler, Tepecik Köylerinden, Belediyemize devri yapılan araçların içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılamayan ve çürüme noktasına gelen 5 adet hizmet aracı ile Belediyemize ait 8 adet hizmet aracı ve 2 adet iş makinesi bahsi geçen nedenlerden dolayı atıl durumda bulunmakta ve Tavşancıl garaj tesislerimizde gereksiz yer işgal ederek görsel açıdan kötü bir görüntü oluşturduklarından Belediyemize gelir getirmesi amacı ile söz konusu araçların ve makinelerin hurdaya çıkarılmasına 03.02.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                      Hamit TOPÇİ                                  Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 11.02.2016