2016 YILI OCAK AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN    OCAK  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2016/1

5393 sayılı  Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan müzakereler sonucu; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulacak olan Denetim Komisyonunun beş kişiden oluşturulması kararlaştırıldıktan sonra yapılan gizli oylama ve oyların sayımı neticesinde;  geçerli oylardan 12 oy alan Cemil DAŞDEMİR, 12 oy alan Hamit TOPÇİ, 12 oy alan Recep LAÇ, 11 oy alan Fatih MERAL ve 11 oy alan Yakup BURUŞ’ un seçilmelerine 06.01.2016 tarihinde karar verildi.

 

KARAR NO:2016/2

İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi sınırları dahilinde, 23. Bölge içerisinde bulunan 1326 parselde Muzaffer DÜZGÜN adına 1525,00 m²’lik hissenin, 1329 nolu parselde Gülay OK adına olan 1490,00m²’lik hisse ile 1328 parselde 840,00m² ve 1297 parselde 150,00m² hisseleri bulunan Kenan YILDIZ’ ın hisselerinin hali hazırda Belediyemize ait takas parsellerin bulunmadığından talep edilen takasın yapılamayacağı yönünde Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO:2016/3

İlçemiz  sınırları içerisinde bulunan ve mevcutta Merii Koordinat sisteminde bulunan ‘’1/1000 Ölçekli Tavşancıl Revizyon İmar Planı ve Doğal-Arkeolojik-Kentsel-Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planının’’ Plan Paftalarının Dönüşümü yapılarak 1/1000 Ölçekli Tavşancıl Revizyon İmar Planı ve Doğal--Arkeolojik-Kentsel-Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planının sayısallaştırılmasına yönelik Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO:2016/4

Organize Sanayi Bölgesinde mevcut imar planında fiilen yapı imar ruhsat dahili kalan kapalı yapı alanı durumuyla ilgili çeşitli kurum ve duyumlarda edinilen bilgiye göre imar inşaat ruhsatı dahilinde yapılan yapılar inşaat ruhsatına uygun olmadığı, bu nedenle özellikle Organize Sanayi Bölgesinde Mermerciler Bölgesi ile diğer sanayi kuruluşlarına yapılan inşaatların sonradan ek bina yapıldığı duyumlarından dolayı meclisimizce bir araştırma komisyonu kurulması yeniden ölçü yapılması projelerine uygun olup olmadığının incelenmesi için komisyon kurulmasına ve bu komisyona yapılan açık oylama sonucunda 12 oy alan Recep LAÇ, 12 oy alan Cemil DAŞDEMİR, ve yine 12 oy alan M. Halit EKİCİ’ nin seçilmeleri oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2016/5

Belediye meclisinin 02.12.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile Plan ve Proje Müdürlüğü’nün İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlanmasından dolayı uygulamalarda sıkıntıya sebebiyet verilmemesi ve bütünlük sağlaması amacıyla Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclise sunulduğu şekliyle kabulüne 06.01.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2016/6

Belediyemiz  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 2016 yılı itibariyle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, taşıma ve kabul belgelerinde taşımayı yapacak olan araçlardan her bir araç için araç başına 42,50TL(kırkikiliraellikuruş), Alo Moloz Hattı kapsamında yapılan çalışmalarda toplanan molozlar için talep sahiplerinden çuvallanmış moloz için çuval başına 2,65TL(ikiliraaltmışbeşkuruş), açıktaki molozlar için 1 traktör bedeli olarak 74,00TL(yetmişdörtlira), 1 kamyon bedeli için 265,00TL(ikiyüzaltmışbeşlira) bedel alınması ayrıca ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlardan ücret alınmamasına 06.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2016/7

Belediye meclisinin 02.12.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclise sunulduğu şekliyle kabulüne 06.01.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2016/8

Belediye kanununda ‘’Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere belediye meclisi kararı ile ödül verilebilir.’’ Short Track (Sürat Pateni) Sporcusu Yusuf YARIMBAŞ Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli’ de düzenlenen Federasyon Kupası-2 müsabakalarında, üç ayrı 1.’lik almıştır. İlçemizde ikamet etmekte olan sporcumuzu göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ve motive etmek amaçlı 1 adet fotoğraf makinesi ile ödüllendirilmesine 06.01.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2016/9

2016 yılı için Belediyemizin Geçici İşçi Pozisyonlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü 5 Ay 29 Gün 258 Adam/Ay  ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 Ay 29 Gün 258 Adam/Ay  şeklinde vize edilmesine06.01.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2016/10

Maliye  Bakanlığınca 2016 yılı için belirlenecek sözleşmeli personel taban ücretleri üzerine %25’e kadar ücret artırımı için Belediye Meclisleri yetkili olup, Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak teknik elemanlardan Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Avukat ve Veteriner unvanlı personellere ödenecek ücretin Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için belirlenen sözleşmeli personel ücret tabanının uygulanmasına 06.01.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                   Bel.ve Mec.Bşk.                        Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

                      Ali TOLTAR                            M. Halit EKİCİ                               Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 14.01.2016