2015 YILI EKİM AYI 2.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUMECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 07 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILAN    EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2015/69

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Analitik Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde Gelir ve Gider kısmının denk olarak ve toplam 80.244.500,00 TL olarak kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2015/70

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesinin kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde ve 11 Madde olarak kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                        Cemil DAŞDEMİR                                Fatih MERAL

Oluşturulma Tarihi : 13.10.2015