2015 YILI EKİM AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILAN    EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİN  1.      OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2015/63

831 sayılı Sular Kanunu’ na göre içme suları kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve sulamak, hayvan bırakmak Belediye Meclisince yasaklanabilir. Belediye Meclis Kararında belirtilen yasaklara uymayanlara Kabahatler Kanunu’ nun 32.Maddesine göre para cezası verilmesi oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2015/64

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı’ nın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediyemizin de yer aldığı C-8 Grubu için belirlenen 217 Memur ve 109 Sürekli İşçi kadrosunun unvan ve sayı itibariyle belirlenen normu çerçevesinde hazırlanan Memur Boş Kadro Değişiklik cetvellerinin Meclise geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR NO:2015/65

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı’ nın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediyemizin de yer aldığı C-8 Grubu için belirlenen 217 Memur ve 109 Sürekli İşçi kadrosunun unvan ve sayı itibariyle belirlenen normu çerçevesinde hazırlanan Memur ve İşçi Kadro Kütükleri cetvellerinin Meclise geldiği şekliyle kabulü, oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2015/66

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, 22 Pafta, 3905 nolu parsel ile Belediyemize ait 5136 nolu parsel ile takas işleminin yapılması ve 5136 nolu parselin takas yöntemi ile değer olarak oluşacak farkı Belediyemize ödemek kaydı ile ile takas işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2015/67

Çankırı İli Orta İlçesi Yaylakent Belediye Başkanlığı’ na 3.000 m2  8’lik kilitli parke taşı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2015/68

İlçemizde ikamet eden dar gelirli ailelerin başvurularına istinaden Belediyemiz Beyaz Masa Servisi tarafından yürütülen keşif incelemelerinde ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hasta bezi dağıtımında kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                         Hamit TOPÇİ                                   Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 07.10.2015