2015 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE YAPILAN TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİSİ 1.OTURUMUNUN

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2015/47

Tapuda Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi 22 pafta 3905 nolu parsel ile Belediyemize ait 114 ait 114 ada, 7 nolu parsel ile takasına ilişkin, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekliye oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/48

Tapıda Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi 1692 nolu parsel 32,00 m2 ve 1693 nolu parsel 39,50 mBelediye hissesinin Yaşar SARIOĞLU’ na satışına ilişkin, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekliye oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/49

Tapuda Dilovası İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 23. Bölge şuyulandırma bölgesinde kalan  Kenan YILDIZ’ a ait 1328 nolu parsel ve 1297 nolu parselin takasına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Komisyondan geldiği şekliye oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde Meclis Üyelerinde Yakup BURUŞ, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin muhalefet şerhi kullanmalarına karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/50

Öğle Dinlenme Saatlerinin Belirlenmesine ilişkin Yaz Saat Uygulaması 12:30-13:30 ve Kış Saat Uygulaması 12:00-13:00 şeklinde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2015/51

Mezarlıklar Müdürlüğü Görev ve Yönetmeliği Mezarlıklar Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle oylandı ve oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/52

Cenaze Nakil ve Defin Talimatnamesi hazırlandığı şekliyle uygulanması; oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/53

Cenaze Nakil Aracı Kullanma Talimatnamesi hazırlandığı şekliyle uygulanması; oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2015/54

Belediyemiz Taşınır Mallarından ve hali hazırda atıl durumda olan 41 L 1189 Plaka ve NMS0848000T852391 Şasi Nolu Iveco marka midibüsün Ağrı Yücekapı Belediyesine bedelsiz devredilmesine, yapılan neticesinde Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN, Osman SUDAN, Mustafa AK ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO:2015/55

Zeynel GÜRSOY’ a ait arazinin kamulaştırılmasına dair,  07/01/2015 tarih 6 sayılı oturumunda alınmış olan karara, Zeynel GÜRSOY vefat ettiğinden varisleri olan Yusuf GÜLSOY, Zeynep ÇINAR, Gökhan GÜLSOY, Gülay AKSU ve Niyazi KÖSEDAĞ’ ın adlarının eklenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO:2015/56

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Belediyemize tahsis ettiği 41 UG 815 plakalı aracın kamu hizmetlerine tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                      Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                         Hamit TOPÇİ                                   M.Halit EKİCİ

Oluşturulma Tarihi : 14.09.2015