2015 YILI HAZİRAN AYI 2.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISININ

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2015/46

1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                          Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                            Cemil DAŞDEMİR                             Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.06.2015