2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2021/12

5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesine istinaden Belediyemizce Kent Konseyi kurulması ve Yönetmeliğinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                          Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                               Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

 

Oluşturulma Tarihi : 19.03.2021