19.02.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 19 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT

MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2021/10

 Makine İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından ilçemizde ikamet eden Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere bağış olarak verilen 1650                (binaltıyüzelli) adet Tablet Bilgisayarın 5393 sayılı Belediye Kanununun “g bendi” gereğince kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2021/11

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden Ocak ayı olağan Meclis Toplantında 2021/1 Nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin Denetim Komisyonuna Seçilen üyelerden Nizamettin SÖZEN Sağlık ve iş yoğunluğu nedeniyle Denetim Komisyonu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Boşalan Denetim Komisyonu Üyeliği için 02.02.2021 tarihli Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde gizli oylama yapılmış ve Meclis Üyesi Salih ADIGÜZEL 8 oy alarak boşalan Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmiş ancak dilekçe vererek Komisyon üyeliğinden istifa etmiş olduğundan Boşalan Denetim Komisyonu Üyeliği için gizli oylama yapıldı, oyların sayım ve tasnifi sonucu; geçerli oyların 7’sini alan İnci AYDEMİR’in boşalan Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmesine karar verildi.

 

 

 

     Mec. 1. Bşk. Vekili                                Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

     İbrahim DURSUN                              Abdurrahman TUZA                   Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 26.02.2021