2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILAN ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. BİRLEŞİMLERİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2021/5

Çankırı İli Orta İlçesi Yaylakent Belediye Başkanlığının 26.01.2020 94 sayılı yazısında; Belediye imkanlarının yetersiz olduğunu bu nedenle ilçenin muhtelif alanlarında kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma direği malzemesine ihtiyaç duyduğunu ve ihtiyaç duyulan malzemenin hibe edilmesi talebi müzakere edilerek; İlçemizin muhtelif caddelerinden yenileme nedeniyle sökülen ve atıl durumda bulunan Tedaş’a ait galvaniz poligon aydınlatma direklerinin Tedaş’tan alınarak 20 adet’inin Yaylakent Belediyesine hibe edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2021/6

Dilovası Belediye Meclisimizin 02.11.2020 tarihinde yapılan Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında verilen önerge ile; Dilovası Belediyesine bağlı şirket olan Dilbel Organizasyon Anonim Şirketi’nin kapatılması kararının Belediye ve Meclis Başkanı Hamza ŞAYİR tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi 1. Fıkrasına istinaden Veto edilmesi üzerine 03.12.2020 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna havale edilmiş, Komisyon tarafından yapılan müzakere sonucu; Şirketin kapatılmak yerine Yönetim Kurulunun yeniden oluşturularak güçlendirilmesi ve faaliyetini sürdürmesi oy çokluğu ile uygun görüldüğünden, söz konusu raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Zeki KARATAŞ, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2021/7

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan Spor Birimi, Mesleki Eğitim birimi, Taziye Evleri, Bilgi Evleri ve Kütüphaneler Birim, Evlendirme Memurluğu, Aile Danışma Birimlerinin eklenmesi ile güncellenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 30 madde halinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2021/8

İlçemizin muhtelif caddelerinden yenileme nedeniyle sökülen ve atıl durumda bulunan Tedaş’a ait galvaniz poligon aydınlatma direklerinin Tedaş’tan alınarak 30 âdetinin Belediyemizden talepte bulunan Kandıra Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine kabulüne İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL, Zeki KARATAŞ, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2021/9

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden Ocak ayı olağan Meclis Toplantında 2021/1 Nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin Denetim Komisyonuna Seçilen üyelerden Nizamettin SÖZEN Sağlık ve iş yoğunluğu nedeniyle Denetim Komisyonu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Boşalan Denetim Komisyonu Üyeliği için gizli oylama yapıldı, oyların sayım ve tasnifi sonucu; Meclis Üyesi Salih ADIGÜZEL 8, İnci AYDEMİR ise 4 oy aldığı görüldü, böylelikle boşalan Denetim Komisyonu Üyeliğine Salih ADIGÜZEL’in seçilmesine karar verildi.

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                  Meclis Kâtibi                                   Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                             Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 01.03.2021