2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 05 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILAN OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2021/1

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesinin birinci fıkrasına istinaden Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak olan Denetim Komisyonunun üç kişiden oluşması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildikten sonra gizli oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; Denetim Komisyonu üyeliğine Ak Parti grubundan 10 oy alan İbrahim DURSUN ile 10 oy alan İcabi TÜRKEL, Saadet Partisi grubundan ise 10 oy alan Nizamettin SÖZEN’in seçilmesine karar verildi.

KARAR NO:2021/2

Belediyemizde 2021 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerden Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Avukat, Veteriner, Eğitmen ve Ekonomist unvanlı personellerin ücretlerinin, 2021 için belirlenen Asgari Ücret Net Tutarı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2021/3

Belediyemizde halen çalışmakta olan geçici işçilerin çalıştırılmasına esas olmak üzere 2021 yılı geçici iş pozisyonlarının; Fen İşleri 5 ay 29 gün 324 Adam/Ay ve Park ve Bahçe İşleri için 5 ay 29 gün 324 Adam/Ay olarak belirlenmesine ile karar verildi.

KARAR NO:2021/4

İlçemiz Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi No:24 adresinde bulunan Şehit Emin Durmuş Semt Konağının 2. katının, Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesinde bulunan Görkem Çiller Semt Konağının 3.katının ve Diliskelesi Mahallesi Saidi Nursi Caddesinde bulunan Saidi Nursi Semt Konağının 2. katının kütüphane yapılması amacı ile Kocaeli İl Kültür Müdürlüğüne tahsis edilmesine ve İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Sn. Hamza ŞAYİR’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

     Bld. ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

      Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                   Celal ÇELİK

 

Oluşturulma Tarihi : 27.01.2021