2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILAN ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2020/60

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi 706. Sokak No:1’de bulunan 294 ada 6 nolu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılması talebinin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunda belirtilen nedenlerle Reddine, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/61

İlçemiz Çerkeşli mahallesinde bulunana 644 Ada 2 Parseldeki 39,9 m2, 644 Ada 4 Parsel deki 32,40 m2 ve 632 Ada 10 parsellerde 164,48 m2 toplamda 236.78 m2 belediye hisseleri ile mülkiyeti Şemistan DERVİŞOĞLU’na ait 648 Ada 3 parselde bulunan 276.36 m2’lik hissenin kıymet takdir komisyonunca belirlenecek olan fiyatlar ile takas edilmesinin, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, raporun komisyondan geldiği şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/62

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2.000.000,00TL. Ek bütçe talebi 02.11.2020 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonunca 30.11.2020 tarihinde yapılan toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere Müteahhitlik Hizmetleri hesabından Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Hesabına 2.000.000,00TL. aktarma yapılmasına karar verilmiş olduğundan, kararın komisyondan geldiği gibi kabulüne, İnci AYDEMİR, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2020/63

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyemiz 2021 yılı İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, Çevre Temizlik Vergisi tarifeleri ile Mezar Yeri Satın alma talepleri ve Evlendirme Cüzdan Bedellerinin, Yeniden Değerleme Katsayısının (%9.11) nedeniyle %10’a yuvarlanarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/64

Belediyemiz Plan Ve Proje Müdürlüğünce 2021 yılında uygulanacak olan çeşitli hizmet tarifelerinin, 2020 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin Yeniden Değerleme Katsayısının (%9.11) nedeniyle %10’a yuvarlanarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/65

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygulanan 2020 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin, 2021 yılı için ilan edilen Yeniden Değerleme Katsayısının (%9.11) nedeniyle %10’a yuvarlanarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/66

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce uygulanacak olan 2021 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin, 2020 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin Yeniden Değerleme Katsayısının (%9.11) nedeniyle %10’a yuvarlanarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

      Bel. Ve Mec. Bşk. V.                            Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

      İbrahim DURSUN                         Abdurrahman TUZA                             Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 14.12.2020