2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2020 TARİHİNDE YAPILAN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2020/56

Belediyemizin sermaye ortağı olduğu Belde Liman İşletmeleri A.Ş.’nin tüm Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile Yönetim Kurulu Toplantılarında Belediyemizi temsil etmeye, müzakerelere katılmaya ve sermaye artışları dâhil gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya görev süresinin sonuna kadar Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’e yetki verilmesine, Meclis üyeleri Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2020/57

İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi 179 ada 52 parselde 943,38m² ve 179 ada 57 nolu parselde 23. Bölge imar uygulaması sınırları içerisinde kalan 1.350,05m² hissenin Belediyemiz hisseleri ile takas talebi ilgili parsellere karşı takas olarak verilecek yerlerin daha sonra belirlenmesi, işlemlerinin daha sonra yapılması ve takas işlemlerinin onayına ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun Meclise Sunulduğu şekli ile kabulüne, Meclis üyeleri Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2020/58

Türk Kanser Derneği’nin Bebek bakım merkezi ve engelli araçlarının şarj edileceği bir şarj istasyonu kurması amacı ile Cumhuriyet Meydanı eski Taksi Durağı yerinin tahsis edilmesi ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun meclise sunulduğu şekli ile kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/59

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Madde d) fıkrasına göre borçlanmaya karar vermek  “Belediye Meclisinin “ görev ve yetkisi dahilinde olması nedeniyle daha önce Belediye Başkanı Hamza ŞAYİR’e verilmiş olan Kredi Kullanma ve Borçlanma Yetkisi Kararının iptal edilerek borçlanma ve kredi için her defasında Meclisten yetki alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                         Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 18.01.2021