2014 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2014/36

Belediyemize ait ilçemiz Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan halı saha tesislerinin 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilmesine 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/37

Belediyemizin Belde Liman İşletmeleri ve Depoculuk A.Ş’ ne ortak olması nedeniyle Belediye meclisince yapılan müzakere neticesinde Belediyemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediye Başkanı Ali TOLTAR’ın seçilmelerine, 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/38

Belediye meclisince  yapılan müzakere neticesinde 30.09.2019 tarihine kadar olmak üzere 60 ay süreyle Personele Dayalı Hizmet Alımı işinin yapılmasına, 04.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/39

1/1000 ölçekli ilave uygulama İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/40

Mimarsinan Mah. 503/3 nolu sokağın plan tadilatı yapılarak açılması için işlemlerin yapılmasına yönelik talebin görüşülmesine dair Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2014/41

1/1000 Ölçekli Liman Alanı Dolgu Uygulama İmar Planı Teklifine ait Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği Şekliyle oylandı ve Meclis Üyesi Enver AYDEMİR’ in red oyuna karşılık 04.06.2014 tarihinde oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2014/42

Karayolları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilip edilememesi hususunda, Bayındırlık ve İmar Komisyonunun raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/43

İlçemiz sınırları dahilinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında plan notlarına ilişkin değişiklik talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonunun raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR NO:2014/44

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 03.10.2012 tarih ve 67 sayılı Belediyemiz Meclis kararının yenilenmesine yönelik Bayındırlık ve İmar Komisyonunun raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2014/45

Belediyemizin mevcut olan Evsel Atıkları ve Çöp Toplama Hizmeti 31.12.2014 tarihinde biteceğinden dolayı, 30.09.2019 tarihine kadar olmak üzere 57 ay süreyle Evsel Atıkları ve Çöp Toplama Hizmet alımı işinin yapılmasına 04.06.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel. ve Mec.Bşk.                         Meclis Katibi                                    Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                            Hamit TOPÇİ                                 Kahraman UMUÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.04.2015