2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 09 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2020/54

 

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; 2021 yılı analitik bütçe taslağının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan Meclise sunulduğu şekli ile kabulüne,  Meclis üyeleri Nizamettin SÖZEN, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/55

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 11 madde halinde Plan Bütçe Komisyonundan Meclise sunulduğu şekli ile kabulüne, Meclis üyeleri Nizamettin SÖZEN, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Salih ADIGÜZEL ve Turan TEKGÜL’ün ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                             Celal ÇELİK

  

 

 

Oluşturulma Tarihi : 27.10.2020